dijous, 18 d’octubre de 2007

Penso que l’home és racista de mena, i també classista. És més racista que classista o al revès?

Des de la filosofia i des de l’antropologia hi ha un acord força generalitzat en que és molt difícil definir què és l’ésser humà, és a dir, donar una resposta definitiva de l’estil “l’home és X o l’home és Y”. Alguns antropòlegs ho expliquen afirmant que l’ésser humà és un ésser inacabat: sempre s’està fent, perquè contínuament està descobrint en si mateix noves potencialitats que es poden actualitzar.

De la mateixa manera que els animals, un humà té una naturalesa: és un mamífer, necessita respirar, consumir 2500 calories diàries, té un aparell digestiu, locomotor, etc. Són aspectes que la ciència ha explicat i definit molt bé. Tanmateix, a diferència dels animals, nosaltres tenim cultura. La cultura no és una cosa definitiva i acabada que podem explicar igual que la naturalesa, és un procès en canvi continu que no s’atura mai, i la cultura és el que ens fa humans i ens defineix com a tals.

Pel que he dit deduirà que no crec que els humans siguem racistes, classistes o qualsevol altra cosa de mena; com a molt, ens hi han fet per la cultura en què alguns han estat immergits, però no ho som.

En el regne de la naturalesa no hi ha llibertat perquè tot està determinat a ser com és, i no es pot elegir (un lleó no pot escollir fer-se vegetarià ni una gasela carnívora, ni jo puc optar per deixar de respirar una horeta...). En l’àmbit de la cultura i de l’educació que hem rebut, si prenem consciència dels condicionants amb els quals ens han construït com a persones, hi ha una possibilitat de no deixar-se conduir per ells i elegir una altra alternativa. La naturalesa ens fica uns determinants que no podem canviar, la cultura ens fica uns condicionants que potser sí.

Al llarg de la història uns grups humans han dominat uns altres amb la construcció d’uns discursos culturals (ideologies) que pretenien justificar el seu domini pretenent que eren naturals: “els negres són salvatges incivilitzats, les dones són inferiors i estúpides, els aristòcrates tenim la sang blava, el rei ho és per voluntat divina...” Hem d’estar agraïts als filòsofs que es van preguntar si això de debò era natural i a la ciència que va demostrar que no ho era. No hi ha naturalesa humana. Que siguem racistes o altruistes depèn de com ens construim i la nostra constucció depèn de com fonamentem i justifiquem racionalment els valors que escollim per a fer-nos humans.

Publicat a "l'Estel"; 1ª quinzena d'octubre